„Przepis na rozwój – wsparcie Sektora Usług Rozwojowych”
12 stycznia, 2022
Przeglądaj ogłoszenia na portalu ZSK!
25 stycznia, 2022
 


Artykuł: „Three Key Steps Towards a Transformational Culture of Learning”, The edX Bisiness Team & Daniel Mark Adsit


Artykuł przedstawia trzy metody, które pomagają wdrożyć w firmie e-learning na dużą skalę.

Pomimo zalewu inicjatyw e-learningowych w korporacyjnym uczeniu się i rozwoju (L&D), liderzy wciąż wymieniają niepowodzenie w budowaniu kultury uczenia się jako główne wyzwanie organizacyjne. Wiele organizacji tłumi potencjał, traktując uczenie się jako przypadkowy obowiązek dotyczący zadań i procedur, a nie w pełni zintegrowane narzędzie rozwoju pracowników. Osiągnięcie skalowalności wymaga rozwiązań, które głęboko zaszczepiają kulturę uczenia się i dynamiczne możliwości w organizacji. Chociaż e-learning wspiera pracę na dużą skalę, gdy jest skutecznie wdrażany, wymaga to wysiłku, skupienia i ciągłych inwestycji. Liderzy wdrażający e-learning na dużą skalę przyjmują trzy kluczowe podejścia:

1. Transformacja zorientowana na przyszłość
2. Wykorzystanie relacji międzyludzkich
3. Zintegrowanie nauki z pracą
Metoda 1: Transformacja zorientowana na przyszłość

Jak Ty i Twoi liderzy L&D postrzegacie e-learning pośród innych metod i narzędzi szkoleniowych?
Czy to oszczędność kosztów, przewaga konkurencyjna, czy coś innego? Technologie zmniejszające koszty szkoleń, takie jak wideo i Internet, są dobrze ugruntowane. Jednak e-learning to znacznie więcej niż tańsza nauka. Transformacja zorientowana na przyszłość to unikalna, dająca efekty korzyść e-learningu. Ta zmiana dotyczy umiejętności jutra, wszystkich pracowników oraz elastyczności organizacyjnej.

Zdobycie umiejętności jutra: Wprowadzaj zmiany korzystając z e-learningu, aby zdobyć umiejętności jutra.
Zmiana wśród pracowników: Przyszłość pracy zależy od skutecznego udostępnienia wszystkim pracownikom nowych umiejętności i technologii. Korzystanie z e-learningu pomoże w dotarciu do całej organizacji.
Zmiana elastyczności organizacyjnej: Zwinni pracownicy, dysponujący wzajemnie wspierającymi się zestawami umiejętności, pomogą w zrewolucjonizowaniu organizacji.

Metoda 2: Wykorzystanie relacji międzyludzkich

Tradycyjna nauka stacjonarna przynosi problem, gdy chodzi o przeniesienie jej na dużą skalę. Ten format jest drogi, nie ma wymiernego wglądu w zachowanie wiedzy i wymaga kosztownych skutków ubocznych, takich jak przestoje w nauce. Jest to również coraz bardziej nierealistyczne w świecie, w którym w biurze jest coraz mniej osób. W przeciwieństwie do tradycyjnej nauki, interakcje e-learningowe da się naturalnie przenieść na większą skalę.

Interakcje na początku: Nigdy nie przejdziesz na większą skalę bez wykorzystania interakcji e-learningowych.
Interakcje z dostawcami treści: Świeża i odpowiednia treść jest siłą napędową e-learningu. Warto wykorzystać kontakty, aby rozwinąć treści e-learningowe.
Interakcje ze społecznościami uczestników: Uzupełniające się zestawy umiejętności i wnikliwe doświadczenia pojawiają się w efektywnym, wirtualnym środowisku.

Metoda 3: Zintegrowanie nauki z pracą

Nauka i praca są rozłączone i niezsynchronizowane. Nawet „uczenie się przez całe życie” i szkolenia są uzupełnieniem rzeczywistej pracy w większości organizacji. Najskuteczniejszymi obszarami integracji uczenia się i pracy jest sposób myślenia firmy o uczeniu się. Zintegruj naukę poprzez sposób myślenia: Przyjęcie sposobu myślenia, który zachęca do ciągłego uczenia się, składa się na dobrze prosperującą organizację.

Zintegruj naukę poprzez aplikacje: Przekształcenie informacji teoretycznych w odpowiednie zestawy umiejętności dostarcza prawdziwych korzyści. Zintegruj uczenie się poprzez mierzenie sukcesu: Rozwój oparty na wiedzy tworzy dynamiczne i ewoluujące mierniki sukcesu.

Konkluzja – droga do silniejszej organizacji

Nauka na dużą skalę jest wyzwaniem, ale nie jest nie do pokonania. W przypadku skutecznego podejścia e-learning jest niezwykle potężnym nowym mechanizmem zaszczepiania zrównoważonej kultury uczenia się i rozwijania dynamicznych umiejętności i zdolności, które będą napędzać pracowników w przyszłości.
 
POWER (1)
Projekt Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych UDA-POWR.02.12.00.00-00-SR17/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.
Newsletter
Skip to content