ATD Virtual Conference – pierwsza wirtualna konferencja Association for Talent Development
15 grudnia, 2021
Kluczowe wnioski z konferencji ATD (2020)
17 grudnia, 2021
 


Artykuł: „Use a Microadaptive Learning Strategy to Enhance Group Coaching Effectiveness”, Dr Jiani Wu


Konferencja podejmująca temat zmian zachodzących w edukacji pozaformalnej.

Artykuł przedstawia najlepsze praktyki projektowania mikro-adaptacyjnego uczenia się, kluczowe elementy jego projektowania, mechanizm gry motywacyjnej oraz ramy mikro-adaptacyjne umożliwiające personalizację dowolnego szkolenia grupowego. Mikro-adaptacyjne uczenie się to integracja mikrolearninu i adaptacyjnego uczenia się. Nauka mikro-adaptacyjna wykorzystuje dostępne technologie i techniki, aby ułatwić indywidualne nauczanie grup w czasie rzeczywistym na dużą skalę. Benjamin Bloom odkrył, że 98% uczestników, którzy uczyli się poprzez korepetycje indywidualne, osiągało wyniki znacznie powyżej średniej w porównaniu z tymi, którzy uczyli się w grupie.

Analiza uczestników

Na etapie analizy zdobywamy wiedzę o naszych uczestnikach pod kątem motywacji, preferencji uczenia się, wcześniejszej wiedzy i potencjalnych wyzwań. Na tym etapie można zadawać uczniom następujące pytania:

• Motywacja i cele: Jak poważnie uczestnik jest zaangażowany w osiągnięcie celu?
• Preferencje: W jaki sposób uczestnik woli otrzymywać informacje? Jaka jest preferowana częstotliwość otrzymywania informacji?
• Poziom wiedzy: Czy uczestnik posiada całą wymaganą wcześniej wiedzę? Jaka inna kluczowa wiedza lub doświadczenie mogą później go wesprzeć?
• Potencjalne wyzwania: Jakie są typowe wyzwania edukacyjne dla tego uczestnika? Jak zdyscyplinowany jest ten uczestnik pod względem samoregulacji i zarządzania czasem?
Dążenie do mistrzostwa
Warto zacząć planowanie od rozbicia zadań na najbardziej podstawowe tematy zadając sobie pytanie „Jakie podzadania są potrzebne do wykonania tego zadania?”. Dzięki temu otrzymamy hierarchię mikro-zadań i celów mikrolearningu.

Wykorzystanie mechanizmu gier społecznościowych
Istnieje kilka sposobów na zachęcanie do wzajemnego zaangażowania w środowisku mikrolearningu:
• Uczciwe nagrody. Maksymalizuj nagrody za aktywne zachowania związane z uczeniem się i minimalizuj odpowiedzi na pasywne zachowania związane z uczeniem się.
• Inteligentne grupy. Podziel uczestników na małe grupy i zachęcaj pasywnych uczestników poprzez nagrody grupowe, zamiast ich karać.
• Liderzy myśli. Zaproś liderów myśli do dzielenia się wysokiej jakości spostrzeżeniami na różne gorące tematy, aby zainicjować rozmowę.
• Zachęcaj do wzajemności. Kiedy ludzie mają pozytywne odczucia po odwzajemnianiu, są bardziej zmotywowani do kontynuowania współpracy. • Daj wybór. Kiedy ludzie mają możliwość dokonywania wyborów, są bardziej zmotywowani do działania.
• Wprowadź koszt. Kiedy nagradzamy naszych uczestników za aktywne zachowania związane z nauką, możemy również prosić użytkowników o zapłacenie za czas wysokiej jakości, utrzymywanie relacji i wysokiej jakości wiedzę.
Projektowanie mini quizów dających feedback
Mini quizy mogą zawierać pytania wielokrotnego wyboru i pytania otwarte. Dla każdego pytania powinna zostać przekazana natychmiastowa informacja zwrotna. Zwykle informacje zwrotne występują w pięciu typach:
1. Naprawcze, są najczęściej stosowane w celu wskazania uczestnikom właściwego kierunku.
2. Kapitalizacji, są stosowane, gdy uczestnik udziela prawidłowej odpowiedzi na podstawowym poziomie, ale potrzebuje głębiej zrozumieć temat.
3. Preferencyjne, są stosowane, gdy uczestnik potrzebuje szczegółowego wytłumaczenia tematu.
4. Kompensacyjne, służą do przezwyciężenia słabości uczenia się, takich jak trudności ze słyszeniem, widzeniem lub słuchaniem.
5. Wyzywające, są stosowane, gdy bardziej wymagające treści będą wspierać cele uczenia się.
 
POWER (1)
Projekt Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych UDA-POWR.02.12.00.00-00-SR17/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.
Newsletter
Skip to content