Decyzja Rady w sprawie zmiany rekomendacji

„PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI. SCENARIUSZE 2046”
29 października, 2021
Skills for jobs lifelong learning for opportunity and growth
2 listopada, 2021


Rada przedyskutowała kwestię wypracowania zmian w rekomendacjach Rady, impulsem były procesy zachodzące w sektorze oraz nowe regulacje dotyczące dystrybucji środków w projektach operatorskich pod nadzorem PARP umożliwiające rozliczanie w ramach projektu wsparcia zakupu wartości niematerialnych i prawnych (np. licencji na oprogramowanie do prowadzenia usług zdalnych). W ocenie Rady styczniowe rekomendacje są aktualne i nie ma podstaw do korekt w trybie pilnym – prace przygotowawcze będą się toczyły w ramach Grupy Roboczej „Diagnozowanie potrzeb kompetencyjnych sektora” pod kierunkiem Tomka Radkiewicza. Oznacza to, że projekt wsparcia dla naszego sektora (w zakresie rekomendowanym przez Radę Sektorową), uruchamiany niebawem przez konsorcjum HRP Group i PIFS wystartuje z aktualnym zestawem rekomendacji (z 11.01.2021)

Newsletter
Skip to content