Kreowanie środowiska zorientowanego na uczącego się – rozwój kultury jakości w edukacji.
20 lutego, 2023
Nowe tematy szkoleń dla sektora usług rozwojowych – spotkanie dla usługodawców.
28 lutego, 2023

"Rekomendacja Rady 4/2022 "

Rekomendacja Rady 4/2022

Rada wydała Rekomendację nr 4/2022, Uchwałą nr 1 z dnia 10.02.2023. Identyfikacja potrzeb kompetencyjnych zawartych w niniejszej rekomendacji była efektem bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami sektora a także udziału lidera projektu Rady w projekcie opisu wzorcowej kwalifikacji: „Kreowanie sytuacji edukacyjnej”. Przekonanie o tym, że opisane w rekomendacji efekty uczenia się odpowiadają na współczesne zapotrzebowanie związane z rosnąca świadomością powszechnej aktywności uczących się przez całe życie, wynika ze współczesnej wiedzy o tym jak człowiek się uczy i jak działa jego mózg. Wynikająca z tej wiedzy zasadnicza zmiana paradygmatu edukacyjnego, stawia w centrum uwagi osobę uczącą się, jej możliwości, ograniczenia, uświadomione potrzeby i motywacje.

Niniejszą rekomendację należy traktować jako uzupełnienie wcześniejszych rekomendacji Rady. Pomimo tego, że w opisie poszczególnych kompetencji nie ma bezpośredniego wymogu walidacji efektów uczenia się (oficjalna certyfikacja) Rada zaleca i dopuszcza stosowanie takich rozwiązań w ramach oferowanych programów rozwoju edukatorów.

REKOMENDACJA

ZAŁĄCZNIK DO REKOMENDACJI


logotypy-na-strone-2
Newsletter
Skip to content