Rekomendacje Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych w nawiązaniu do sytuacji napływu uchodźców z Ukrainy
8 czerwca, 2022
Potrzeby Edukatorów w zakresie wsparcia seniorów
17 czerwca, 2022

Nowa Rekomendacja Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych

Przedstawiamy kolejną, szczegółową rekomendację dedykowaną edukatorom, która opierając się na Rekomendacji zwyczajnej 1/2021 wzbogaca ją o elementy oczekiwane przez branżę, wskazywane w czasie badania ankietowego, telefonicznych wywiadów pogłębionych.

Decyzją Rady w związku z dynamicznym rozwojem usług zdalnego uczenia się w Rekomendacji znalazły się kompetencje:

1. Tworzenie edukacyjnych materiałów audio/video
2. Narzędzia do świadczenia zdalnej usługi rozwojowej w czasie rzeczywistym
3. Zarządzanie dynamiką grupy w usługach zdalnych realizowanych w czasie rzeczywistym
4. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie projektów rozwojowych
5. Budowanie marki osobistej
6. Prowadzenie hybrydowych projektów rozwojowych
7. Budowanie zaplecza psychicznego edukatora

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Rekomendacji, w której każda z kompetencji została opisana poprzez efekty uczenia się oraz zawiera wskazówki co do formy i czasu trwania usługi poświęconej na kształcenie danej kompetencji.
Link do REKOMENDACJI

logotypy na stronę
Newsletter
Skip to content