Nowe tematy szkoleń dla sektora usług rozwojowych – spotkanie dla usługodawców.

Rekomendacja Rady 4/2022
21 lutego, 2023
Nowe tematy szkoleń dla sektora usług rozwojowych – spotkanie dla usługodawców
12 marca, 2023

Nowe tematy szkoleń dla sektora usług rozwojowych – spotkanie dla usługodawców. Zapraszamy na webinar online 10 marca.


Serdecznie zapraszamy na webinar online - Nowe tematy szkoleń dla sektora usług rozwojowych – spotkanie dla usługodawców.

Rada Sektorowa zarekomendowała rozszerzenie pakietu usług skierowanych do naszej branży, możliwych do realizacji w ramach projektu wsparcia szkoleniowego dla sektora. Jeśli chcesz realizować usługi dla sektora usług rozwojowych, poznać nowe tematy przewidzianego wsparcia, przygotować karty usług - bez problemów z walidacją, poznać zasady współpracy wykonawcy szkoleń z Operatorem - zapraszamy na webinar dla usługodawców (Podmiotów Świadczących Usługi Rozwojowe).

Spotkanie online odbędzie się 10 marca o godzinie 11.00, poprowadzą je eksperci Rady i projektu wdrożenia rekomendacji - Tomasz Radkiewicz, Wojciech Szorc i Agnieszka Radkiewicz oraz Anna Skonieczna i Katarzyna Warych z ramienia Operatora (HRP).

Przyjrzymy się następującym zagadnieniom:

• Nowe usługi w projekcie:
o Skąd się wzięły i dlaczego właśnie takie
o Na czym polegają

• Walidacja kart:
o Jak przygotować kartę usługi
o Wprowadzanie zmian w kartach usług
o Powtórna walidacja

• Współpraca z operatorem
o Kontrola usług
o Współpraca z ekspertami, konsultantami i doradcami
o Terminy ważne dla usługodawców
o Podpowiedzi doradcy

Główne wnioski:

• Prowadzenie szkoleń online i utrzymywanie uważności uczestników jest obszarem do rozwoju kompetencji trenerskich niezależnie od stażu pracy w tej roli.
• Kompetencje potrzebne do projektowania i realizacji usług zdalnych wymagają ciągłego wzmacniania i rozwoju.
• Ze względu na sytuację gospodarczą ważnym aspektem stają się kompetencje pozyskiwania środków unijnych na szkolenia – wskazywane są jako najpilniejsze do rozwoju.
• Kompetencje z zakresu budowania marki osobistej i sprzedaży wymagają kompleksowego wsparcia.
• Brak kompetencji do tworzenie treści do szkoleń asynchronicznych jest głównym problemem edukatorów – choć zdają oni sobie sprawę z rozwoju takiej formy edukowania dorosłych.
• Edukatorzy zgłaszają gotowość do rozwoju swoich kompetencji jednak raczej w krótszych formach – co jest zbieżne z tendencjami na rynku.
• Występuje duża niepewność co do tego, w którym kierunku będzie rozwijał się rynek – ze względu na dynamiczne zmiany – co tym bardziej warunkuje konieczność dostarczania bieżących analiz trendów uczestnikom rynku szkoleniowego.

Nowe usługi rozwojowe wspierające zdobycie kompetencji/kwalifikacji w projekcie rekomendowane przez Radę:

1. Stosowanie podejścia opartego na wiedzy o procesie uczenia się
2. Kontraktowanie sytuacji edukacyjnej (jej środowiska, celów, struktury, ról)
3. Projektowanie sytuacji edukacyjnej
4. Wspieranie samodzielnego uczenia się
5. Ewaluowanie sytuacji edukacyjnej
6. Tworzenie edukacyjnych materiałów audio / video
7. Wykorzystywanie narzędzi do świadczenia zdalnej usługi rozwojowej w czasie rzeczywistym
8. Zarządzanie dynamiką grupy w usługach zdalnych realizowanych w czasie rzeczywistym
9. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie projektów rozwojowych
10. Budowanie marki osobistej w usługach rozwojowych
11. Tworzenie i realizacja hybrydowych projektów rozwojowych
12. Rozwój i wzmacnianie zasobów psychicznych edukatora

Uwaga! Powyższe usługi stanowią propozycje Rady sektorowej i są dopiero wprowadzane do projektu, ich realizacja będzie możliwa dopiero po komunikacie ze strony Opertatora, że nowe szkolenia zostały włączone do oferty projektu.

Przewidujemy możliwość zadawania pytań do ekspertów, konsultantów i doradców projektu. Szacowany czas spotkania 1,5-2h.

Przed spotkaniem sugerujemy zapoznanie się z następującymi materiałami:
• Rekomendacje Rady (nowa: 4/2022 oraz dotychczasowa: 1/1021)
• Informacje dot. projektu

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w wydarzeniu !
LINK do rejestracji
Newsletter
Skip to content