Slajder nawigacja
Wstecz
WEBINAR Kluczowe trendy i zmiany w Sektorze Usług Rozwojowych AD 2021
9 listopada, 2021
Dalej
Curriculum globALE competency framework for adult educators
17 listopada, 2021
 Raport: Rynek pracy a pandemia


Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na kondycję polskiego (i nie tylko) rynku pracy. Pracodawcy obserwując sytuację gospodarczą ograniczali zatrudnienie, nie planowali tworzyć nowych miejsc pracy. Firma Grant Thornton przeprowadziła badanie – Rynek pracy w czasie pandemii COVID-19, w którym monitoruje liczbę nowych ofert pracy na 50 największych portalach rekrutacyjnych oraz anlizuje zawartość 1000 ofert pracy opublikowanych we wrześniu 2021 roku na Pracuj.pl oraz OLX.

Oto najważniejsze wnioski z badania:
• Polski rynek prazy bardzo szybko otrząsnął się z kryzysu wywołanego pandemia koronawirusa. We wrześniu 2021 roku opublikowano o 22% więcej ofert pracy niż we wrześniu 2020 roku i o 8,9% więcej niż w 2019 roku czyli przed pandemią. Liczba ofert pracy już 4 miesiąc z rzędu jest wyższa niż w analogicznym okresie 2019 roku, co potwierdza pozytywny trend i ożywienie na rynku pracy – wręcz powrót do sytuacji przedpandemicznej, gdzie mieliśmy do czynienia z walką o pracowników
• Wśród badanych 10 największych miast najszybciej i z największą „nadwyżką” odrobiła pandemiczną stratę Warszawa i Kraków. Najmniej nowych ofert pracy jest w Poznaniu i Katowicach, chociaż nawet tu jest ich obecnie więcej niż we wrześniu 2021 roku.
• We wrześniu 2021 roku największy wzrost liczby ofert pracy wystąpił wśród specjalistów związanych z zarzadzaniem ludźmi (o 70 proc. więcej niż we wrześniu 2020 roku) oraz w profesjach związanych z IT (50 proc.).
• Analizowane we wrześniu 2021 roku oferty pracy zawierały, zupełnie jak przed pandemią, dużą (średnio 6,5) zachęt – dodatkowych benefitów (np. opieka medyczna, karta sportowa, darmowe owoce, itp.)
• Niektóre benefity w ostatnich miesiącach stały się wręcz nieodłącznym elementem ofert pracy – blisko 80% ofert zawiera zachęty w postaci szkoleń, 55% oferuje pakiet medyczny lub sportowy. Nowością po pandemiczną jest oferowanie elastycznego czasu pracy – adnotację taką
w 2019 roku zawierano w co dziesiątej ofercie, zaś w 2021 w prawie co drugiej ofercie.

Link do badania dostępny tutaj
Anuluj
Newsletter
Skip to content