Slajder nawigacja
Wstecz
Badanie: Developing Virtual Managers
20 czerwca, 2022
Dalej
Teaching Compendium for Entrepreneurship Education in Initial Education
22 czerwca, 2022

Szkolenia na międzykulturowych przewodników
INTERCULTURAL GUIDE TRAINING GUIDE – Cities by heart

Projekt Intercultural Guide Training guide opiera się na nowej, zyskującej popularność w Europie koncepcji, według której atrakcyjne dla szerokiej publiczności może być to, żeby zwiedzać, poznawać duże miasta i niektóre kosmopolityczne dzielnice oczami tworzących je społeczności.

Celem projektu jest przygotowanie uczestników, aby zostali trenerami międzykulturowymi. Opisywane projekt realizuje pomysł, aby dać mieszkańcom wielokulturowych osiedli, a w szczególności osobom ze środowisk migracyjnych i osób wykluczonych możliwość poznania historii, bogactwa i kultury miejsc w których żyją, a następnie włączenie ich w działanie w którym mają oni możliwość opowiedzenia innym (turystom) o swojej małej ojczyźnie.

Przewodnik międzykulturowy to osoba, która ma osobistą wrażliwość na temat migracji, najczęściej w oparciu o własne doświadczenia. Grupy docelowe, na których skupili się partnerzy konsorcjum Cities by Heart, to: mieszkańcy terytoriów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym osoby ze środowisk migracyjny. Europejscy liderzy projektów, którzy chcą pracować z migrantami, nauczyciele i trenerzy z grupy docelowej partnerów, pracujący z osobami z obszarów w niekorzystnej sytuacji i z migrantami, którzy docierają do nich i włączają ich w projekt oferując szkolenia, by stali się międzykulturowymi przewodnikami.

Najlepiej znanymi przykładami, które obrazują potrzebę i możliwość zaistnienia wielokulturowych przewodników są dzielnice China Town i Little Italy w Nowym Jorku. Różne migracje ukształtowały te dzielnice, dając im własną tożsamość. Jednak nie wszystkie te dzielnice stały się uprzywilejowanymi celami turystycznymi. Wręcz przeciwnie, większość jest napiętnowana jako obszary, w których panuje ubóstwo, niezdrowe warunki i przestępczość. Projekt daje tym społecznościom nowe możliwości: mieszkańcom – możliwość zostania przewodnikami, a dzielnicom – zbudowanie atrakcyjności turystycznej.

Podręcznik metodologiczny skupia się min. na kwestii poszukiwania i mobilizowania uczestników do udziału w projekcie. Kluczem jest powiązanie profilu uczestników, ich historii i umiejętności wymaganych do realizacji projektu z wskazaniem możliwości i zmotywowaniem do działania, kształcenia postaw i umiejętności potrzebnych do zostania przewodnikiem. W podręczniku znajdują się też informacje o trudnościach, które napotkali partnerzy projektu, a także kluczy do sukcesu i wypracowanych przez nich rozwiązań.

Wartościową częścią podręcznika jest wkład wszystkich organizacji zaangażowanych w projekt Cities by Heart w odniesieniu do działań w zakresie poszukiwania i mobilizacji uczestników w każdym z krajów uczestniczących w konsorcjum projektowym. Działania w zakresie poszukiwania koncentrują się na tym, jak odnieść sukces w wyszukiwaniu i znajdowaniu uczestników, z naciskiem na to, jak w odpowiedni sposób zidentyfikować potencjalnych uczestników, poprzez współpracę z lokalnymi partnerami.
Podejścia do zajęć pod kątem mobilizacji uczestników zostały przyjęte w celu: zmotywowania wybranych uczestników do opowiedzenia swojej historii; stymulowania wybranych uczestników do dzielenia się osobistymi doświadczeniami; budowania pewności siebie; przezwyciężania wrażliwych kwestii, takie jak bolesne wspomnienia, urazy, względy polityczne; nauczenia uczestników, jak opowiadać swoją historię. W przypadku, gdy odpowiednich działań w zakresie poszukiwania i/lub mobilizacji uczestników nie można znaleźć we własnym kraju (np. nie istnieje lub nie ma zastosowania do grupy docelowej projektu), partner powinien opisać odpowiednie działania na poziomie europejskim.

W drugiej części podręcznika zaprezentowano najlepsze praktyki wypracowane przez poszczególnych partnerów. Praktyki zostały szczegółowo opisane przez to mogą zostać wykorzystane przez innych edukatorów.

Koncepcja programu rozwojowego polega na tym, aby w formie wieczornych zajęć, oferować na terytoriach wszystkich miast europejskich i poza nimi, nabycie podstawowych pojęć umożliwiających realizację tzw. międzykulturowych tras miejskich. Zawiera cztery moduły szkoleniowe, każdy składający się z trzech jednostek, są oferowane i prezentowane w formie pokazu slajdów. Jednostki szkoleniowe są zorganizowane wokół kluczowych pojęć, definicji i wyjaśnień, przykładów itp.

Moduły szkoleniowe:

● Moduł 1 — Poznaj swoje terytorium i zidentyfikuj interesariuszy turystyki
● Moduł 2 – Projektowanie międzykulturowych tras turystycznych
● Moduł 3 – Prowadzenie międzykulturowych szlaków turystycznych
● Moduł 4 — Zaprezentuj swój projekt

Więcej https://citiesbyheart.aeva.eu/index.php/portfolios/io2/#m1

Anuluj
Newsletter
Skip to content