Webinaria


WEBINARIA PRZYGOTOWANE PRZEZ RADĘ

ZDALNE USŁUGI ROZWOJOWE

1. Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej
Podczas pierwszego z webinarów postaramy się odpowiedzieć na pytanie o to jak stworzyć zdalny proces edukacyjny z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i technologii. Jest to kluczowa kwestia podczas projektowania własnej usługi rozwojowej. Aby sobie to ułatwić zaczniemy od próby zmiany sposobu myślenia o produkcie edukacyjnym. Omówimy również podstawowe elementy projektu zdalnej usługi rozwojowej, włączając w to różne modele i schematy - zarówno te stosowane na rynku lokalnym, jak i międzynarodowo. Przyjrzymy się też praktycznym metodom projektowania takich usług i wielu innym aspektom.
Prezentacja
Checklista
Webinarium

2. Świadczenie zdalnych usług rozwojowych
Podczas drugiego z webinarów pochylimy się nad metodologią prowadzenia procesu zdalnego i wykorzystania narzędzi internetowych. Zaczniemy od przedstawienia formy prowadzenia zajęć i usług zdalnych. Poznamy zespół realizacyjny i jego role, zadania oraz kompetencje. Omówimy metody tworzenia angażujących i efektywnych treści tak, aby usługa zdalna nie odbiegała w tych aspektach od tej tradycyjnej i pozwalała na budowanie realnej wartości cyfrowego produktu. Webinar zakończymy przeglądem narzędzi i rozwiązań oraz próbą skonfigurowania własnej "walizki trenera".
Prezentacja
Checklista
Webinarium

3. Zarządzanie zdalnymi usługami rozwojowymi
W trzecim webinarze serii omówimy etapy i cykl życia usługi zdalnej, a także poznamy proces planowania - kosztorysowanie, dobór technologii czy budowanie ścieżki krytycznej. Przybliżymy sobie również metody komunikacji w zespołach rozproszonych i interdyscyplinarnych. Przejrzymy aspekty jakościowe świadczenia zdalnych usług rozwojowych takie jak: monitoring, ewaluację czy benchmarking. Na koniec przedstawimy najważniejsze aspekty prawne z punktu widzenia zarządzania usługą, w tym kwestie ochrony własności intelektualnej czy właściwe operowanie danymi osobowymi.
Prezentacja
Webinarium


 
OBSERWATOR:
ODWIEDŹ RÓWNIEŻ STRONĘ PARP DOTYCZĄCĄ RAD SEKTOROWYCH:
Projekt Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych UDA-POWR.02.12.00.00-00-SR17/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.
Newsletter
Skip to content