Aktualności

7 sierpnia, 2020

Zmiany w Wytycznych dotyczących świadczenia usług realizowanych zdalnie – stan na 31 lipca 2020 r

11 maja, 2021

Zmiany w Kartach Usług w BUR oraz Standard Usług Zdalnego Uczenia się (SUZ) – webinar

4 listopada, 2021

Zbiór Dobrych Praktyk Usług Zdalnego Uczenia

26 października, 2020

Wyjaśnienia dotyczące Rekomendacji Nadzwyczajnej

6 maja, 2020

Wsparcie działań pakietu antykryzysowego środkami Polityki Spójności – materiał informacyjny

7 marca, 2021

Webinarium: Nowy Standard, Nowa Jakość Standard Usług Zdalnego Uczenia się

9 listopada, 2021

WEBINAR Kluczowe trendy i zmiany w Sektorze Usług Rozwojowych AD 2021

Jakie zmiany w funkcjonowaniu rynku usług rozwojowych zapoczątkował rok 2020? Jak zmienił się charakter kształcenia i doskonalenia w firmach w obliczu pandemii? W jakim kierunku zmierza doskonalenie pracowników przez pryzmat funduszy na szkolenia, ich form, częstotliwości? Jak zachodzące zmiany postrzegają uczestnicy? Na te pytania sektor usług rozwojowych – trenerzy i właściciele firm - odpowiadają sobie od wielu miesięcy obserwując i reagując na zachowania swoich Klientów. Zachęcamy po sięgnięcie do raportu Contradictions of corporate training 2021 lub naszego podsumowania tejże publikacji, aby porównać swoje wnioski z wynikami badań zrealizowanych z udziałem tysiąca specjalistów z działów HR oraz ponad pięciuset pracowników z organizacji z całego świata.
13 października, 2021

VI Posiedzenie Plenarne Rady

25 sierpnia, 2021

V Posiedzenie Plenarne Rady

Newsletter
Skip to content