Aktualności

10 lipca, 2020

Raport PARP „Rynek pracy, edukacja, kompetencje” – czerwiec 2020

4 sierpnia, 2020

Raport PARP „Rynek pracy, edukacja, kompetencje” – Aktualne trendy i wyniki badań – lipiec 2020

29 lipca, 2020

Powołanie platformy, integrującej środowisko firm działających w obszarze edTechu – Inicjatywa Rady ds. KSUR

31 sierpnia, 2022

POROZUMIENIE SEKTOROWE – EDUKATORZY DLA EDUKATORÓW

Zapraszamy do przystąpienia do porozumienia - ,,Edukatorzy dla Edukatorów''
21 marca, 2022

Podyskutujmy o kompetencjach Edukatora!

Zapraszamy do dyskusji nad kierunkami rozwoju kompetencji trenerskich w oparciu o projekt Rekomendacji Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych.
5 kwietnia, 2021

Po webinariach
– odpowiedzi dot. Standardu

3 czerwca, 2020

Organizacja szkoleń w formie stacjonarnej jest już możliwa

8 maja, 2022

Nowe kwalifikacje rynkowe – ogłoszenia o konsultacjach wniosków.

Nowe kwalifikacje rynkowe – ogłoszenia o konsultacjach wniosków. Informacja dla podmiotów sektora usług rozwojowych (kwiecień/maj 2022)
9 czerwca, 2022

Nowa Rekomendacja Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych

Nowa Rekomendacja Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych Zapraszamy do zapoznania się z treścią Rekomendacji, w której każda z kompetencji została opisana poprzez efekty uczenia się oraz zawiera wskazówki co do formy i czasu trwania usługi poświęconej na kształcenie danej kompetencji.
Newsletter
Skip to content