Aktualności

31 lipca, 2021

Raport z monitoringu

10 lipca, 2020

Raport PARP „Rynek pracy, edukacja, kompetencje” – czerwiec 2020

4 sierpnia, 2020

Raport PARP „Rynek pracy, edukacja, kompetencje” – Aktualne trendy i wyniki badań – lipiec 2020

29 lipca, 2020

Powołanie platformy, integrującej środowisko firm działających w obszarze edTechu – Inicjatywa Rady ds. KSUR

31 sierpnia, 2022

POROZUMIENIE SEKTOROWE – EDUKATORZY DLA EDUKATORÓW

Zapraszamy do przystąpienia do porozumienia - ,,Edukatorzy dla Edukatorów''
7 października, 2022

Porozumienie Edukatorzy dla Edukatorów

31 sierpnia 2022 r. podczas otwartego posiedzenia Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych doszło do przyjęcia porozumienia Edukatorzy dla Edukatorów, bardzo ważnej inicjatywy dla sektora usług rozwojowych.
21 marca, 2022

Podyskutujmy o kompetencjach Edukatora!

Zapraszamy do dyskusji nad kierunkami rozwoju kompetencji trenerskich w oparciu o projekt Rekomendacji Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych.
5 kwietnia, 2021

Po webinariach
– odpowiedzi dot. Standardu

3 czerwca, 2020

Organizacja szkoleń w formie stacjonarnej jest już możliwa

Newsletter
Skip to content